Zes richtlijnen voor een langere levensduur van uw rasterwals

    

De rasterwals wordt gezien als het hart van de drukpers. Tijdens het productieproces gaat het om toleranties van micrometers. Dit geldt niet alleen voor de body, de lagers en de astappen, maar ook voor de keramische laag bovenop en de lasergegraveerde technologie die voor het volume zorgt. Nadat de wals of sleeve bij u is afgeleverd, moet u deze uiterst voorzichtig behandelen voor een optimale levensduur.

De rasterwals/sleeve wordt gezien als het hart van de flexografische drukpers. De wals/sleeve draagt namelijk een bepaalde hoeveelheid inkt over van A (het inktreservoir/de rubber doseerwals) op B (de drukplaat).

FlexoPrintingPress

Dit moet uiterst nauwkeurig gebeuren. Als het oppervlak van de rasterwals/sleeve beschadigd is, wordt een ongelijke laag inkt overdragen op de drukplaat, met als gevolg een slechte drukkwaliteit. Daarom is een optimale behandeling van de rasterwals/sleeve uitermate belangrijk. Als de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften goed worden opgevolgd, gaat een rasterwals/sleeve twee jaar mee, of zelfs nog langer. Zes eenvoudige stappen voor een lange levensduur:

  1.  Goede hantering bij inontvangstname
  2. Correcte montage in de pers
  3. De gebruiks- en onderhoudsvoorschriften in acht nemen bij het dagelijkse druk-/productieproces
  4. Het dagelijks reinigen van de rasterwalsen/-sleeves
  5. Regelmatige diepreiniging van de rasterwalsen/-sleeves
  6. Regelmatige controles van de rasterwalsen/-sleeves

 

We hebben een gebruiks- en onderhoudsgids samengesteld met uitgebreide informatie over de bovengenoemde stappen. Wilt u een gratis exemplaar? Download dan de gids hieronder!

Anilox-Use-Care-GuideDownload Now!

About The Author