Streven naar volledige controle en consistentie

    

Zowel Apex als haar klanten moeten hun rasterwalsen meten - maar om verschillende redenen

Controle en consistentie vormen de basis voor processtandaardisatie, voor het drukken met Extended Color Gamut (ECG) en voor het verhogen van de productiviteit van flexo-drukkerijen. De oppervlaktestructuur van de anilox wals – daar waar inkt en drukvorm elkaar ontmoeten – is altijd van groot belang geweest voor het telkens opnieuw kunnen bereiken van een hoge drukkwaliteit, zonder steeds te moeten ingrijpen in het drukproces. Apex is die uitdaging aangegaan en heeft het fenomeen inktoverdracht opnieuw uitgevonden dankzij haar gepatenteerde GTT gravering. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een veel consistentere anilox wals. Dat blijkt zowel uit praktijkervaringen van klanten, als uit de interne microscoop-metingen met controleapparatuur van Troika en MD. Deze systemen tonen aan dat de anilox walsen van Apex wereldwijd met uiterste accuratesse worden geproduceerd.

Het is voor drukkerijen belangrijk hun anilox walsen elke maand te controleren. Alleen zo kunnen ze zich van een consistent drukproces verzekeren – absoluut noodzakelijk bij ECG drukken – zonder steeds achter de feiten aan te lopen en het proces te moeten aanpassen. Het is nu aan deze drukkerijen om te profiteren van de geboden controlemogelijkheden en de prestaties van hun persen te verbeteren.

De industrie is voortdurend op zoek naar manieren om de productiviteit te verhogen en stilstand van de persen terug te dringen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Apex ontwikkelde daarom een nieuwe manier om de inktoverdracht onder controle te krijgen. Tien jaar geleden bracht het met succes de eerste versie van GTT op de markt. Nick Harvey (Technical Director bij Apex International) legt uit: “Tijdens de ontwikkelingsfase onderzocht Apex alle mogelijke rastergraveringen. GTT combineert alle positieve eigenschappen van die verschillende graveringen. Dat was mogelijk door drie revolutionaire technische ontwikkelingen te combineren:

Apex_Conventional_compared_to_GTT1 – een nieuw samengestelde keramische laag op de cilinder

2 – het gebruik van een constante laser (in plaats van een puls-laser)

3 – een nieuw golvend inktkanalenpatroon: ‘Open Slalom Ink Channel’

Dankzij deze combinatie zijn we in staat geweest de inktoverdracht opnieuw uit te vinden en de consistentie ervan flink te verbeteren. Bovendien is Apex met GTT in staat om te voldoen aan de vraag van de industrie naar uniform gegraveerde anilox walsen. Dat garandeert constante prestaties op de pers, ook als er van wals wordt gewisseld, als er op verschillende locaties wordt gedrukt, of als er na maanden een herdruk moet worden geproduceerd.”


Meten en monitoren

Apex beschikt wereldwijd over nog een extra gekalibreerd systeem om de kwaliteit en consistentie van haar anilox walsen – zowel die met GTT gravering als die met andere celstructuren – voortdurend te kunnen controleren.

Apex investeerde onlangs in 10 Troika AniCAM microscopen. Ze worden ingezet naast de bestaande Microdynamics-apparatuur die al door Apex wordt gebruikt. Dit dubbel gekalibreerde systeem zorgt voor een verdere verbetering van de nauwkeurigheid van onze volume-metingen wereldwijd. Jon Jordan (Sales Director bij Troika) legt uit hoe Troika’s AniCAM microscopen voordelen opleveren voor zowel Apex als drukkerijen: “Een drukker wil weten of zijn wals schoon is, vervuild of versleten. En wij kunnen hem helpen dit te meten en te monitoren. Tegelijkertijd moet Apex, als producent van anilox walsen, haar rasters en inktvolumes meten en controleren zodat ze haar klanten een constante anilox kwaliteit kan garanderen, nu en over zes maanden. Dat vereist standaardisatie, bij alle verschillende productiefaciliteiten wereldwijd.”

Verschillen in gebruik en toepassing

Het is belangrijk te begrijpen dat dezelfde microscopen dus op heel verschillende manieren en onder Apex_Anilox_MicroDynamics-1zeer verschillende omstandigheden worden gebruikt, benadrukt Harvey: “Een goede meting doen met een 3D microscope is afhankelijk van veel factoren, zoals de lichtomstandigheden, de lens en het vergrotingspercentage, de kalibratie en natuurlijk de stabiliteit van de meetomgeving (de trilling van een draaiende pers of een passerende heftruck kan de nauwkeurigheid van de meting al negatief beïnvloeden). Verschillende systemen en afwijkende instellingen zorgen voor onderling afwijkende resultaten waardoor een goed vergelijking van de metingen onmogelijk is – zeker als we het hebben over een fractie van een micron. Vergeet niet dat een menselijke haar tussen de 30 en 50 micron dik is, terwijl we bij de meting van een anilox gravering van 3 cm3/m2 praten over een diepte van 9 micron.”

Apex_Anilox_Troika-1Apex heeft haar meetmethodes en -omgevingen volledig gestandaardiseerd en geoptimaliseerd om de nauwkeurigheid en consistentie van haar raster- en volumemetingen te garanderen. Harvey stelt: “Het is voor drukkerijen vrijwel onmogelijk om deze omstandigheden te evenaren. Daardoor zullen de anilox metingen in het Apex-laboratorium en de metingen door de gebruiker van dezelfde rasterwals altijd het risico lopen onderling te variëren.”

“Toch stellen deze microscoop-metingen de drukkerijen heel goed in staat de vervuiling en slijtage van hun anilox walsen te monitoren – en dat zal wel degelijk ook een positief effect hebben op zowel de productiviteit als de drukkwaliteit van hun persen. Apex raadt drukkerijen ook sterk aan een kalibratie anilox wals te gebruiken als referentiemiddel bij alle volgende metingen, ter compensatie van variaties in de meetomstandigheden.”


Neem voor meer informatie over QC Referentie walsen ter controle van eigen anilox metingen contact op met Apex. 

Contact us
Dit is deel 2 uit een serie van 3 korte artikelen over het nut, de noodzaak en de nauwkeurigheid van rasterwalsmetingen, lees het eerste artikel (De noodzaak van rasterwals volume metingen) hier. Het 3e artikel met de ervaringen van een VK- gebaseerde printgroep zal volgende week gepubliceerd worden!

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

facebook Linkeding twitter

 www.apex-groupofcompanies.com 

About The Author